سفارش تبلیغ
صبانون و ریحون

تو رو از تو دلم دیدم اما … نمیدونست چه سرابی دیده

من دیوونه چه می دونستم … زندگی برام چه خوابی دیده

نمیدونی نمیدونی ای عشق … کسی که جوونی شو ریخته به پات

واسه این که تو رو از دست نده … چه عذابی چه عذابی دیده

آه ای دل مغموم آروم باش آروم … ای حال نامعلوم آروم باش آروم

نیستی اما هنوزم کنارمی … نیستی اما هنوزم اینجایی

روزی صد هزار دفعه میمیرم … اگه احساس کنم تنهایی

هر کجا رفتیو هر جا موندی … منو بی خبر نذار از حالت

اگه تنها شدیو دلت گرفت … خبرم کن که بیام دنبالت

آه ای دل مغموم آروم باش آروم … ای حال نامعلوم آروم باش آروم


نوشته شده در چهارشنبه 94/10/16ساعت 5:57 عصر توسط فاطمه بانو نظرات ( ) |

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی
بشنــود یـک نفـر از نــامــزدش دل بــرده
مثـل یــک افـسر تحقـیق شـرافـتـمـنـدی
کـه بـه پـرونده ی جـرم پسرش بـرخورده

خسته ام مثل پسر بچه که درجای شلوغ
بین دعوای پـدر مـادر خود گـم شده است
خستـه مثل زن راضـی شده به مهر طلاق
که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است

خسته مثـل پـدری کـه پسر معتـادش
غـرق در درد خمـاری شـده فـریـاد زده
مثل یک پیرزنی که شده سرباز عروس
پسـرش پیـش زنـش بـر سر او داد زده

خسته ام مثـل زنی حامله که ماه نهم
دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است
مثل مردی که قسم خورده خیانت نکند
زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است

خسته مثل پدری گوشه ی آسایشگاه
کـه کسـی غیـر پـرستار سراغش نرود
خستـه ام بیشتر از پیـر زنـی تنهـا کـه 
عیـد باشد نـوه اش سمت اتاقش نرود

خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید
غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است
شـده ام مثل مریضی که پس از قطع امید
در پی معجزه ای راهی مشهد شده است

علی صفری 


نوشته شده در شنبه 94/10/12ساعت 6:8 عصر توسط فاطمه بانو نظرات ( ) |


 Design By : Pichak